Hem

Historia
 • Hissbro by
 • Hissbro bro

  Djuren
 • Colliehundar
 • Gul svensk anka
 • Övriga djur

  Byggnadskultur
 • Borgmästarhus
 • Konsultation

  Besök & Boende
 • Besöksinformation
 • Farmors undantag
 • Kaffeservering
 • Övernattning
 • Omgivningar
 • Blandade bilder

 • Borgmästarhuset
  Före flytten Efter flytten
  Längs byvägen fanns det på 1700-talet en gård som fick namnet efter en borgmästare från Karlshamn som bosatte sig där på ålderns höst. Enligt gamla böcker om Billinges historia plockades detta hus ner 1820, och flyttades norrut mot Herrevadskloster.

  En gård inköptes av oss 1994, och en omfattande dokumentering, uppmärkning och nerplockning gjordes. Efter flera års arbete är nu huset återuppbyggt på sin ursprungsplats, en 27 m lång skånelänga med vinkelbyggnad innefattande stall och loge. uppfört i skiftesverk och korsvirke med kronmärkta bjälkar. Den har nu återigen fått sin 1700-talsprägel och är en del i den gamla bykärnan som en gång funnits här i Hissbro by.

  En del av gården är nu inrett till ett allmogemuseum, men ena delen av huset äravsatt att hyras ut veckovis under sommaren.
  Ett annorlunda, spännande boende i en intressant miljö.

  Bilderna nedan visar arbetets gång med nedplockning och återuppbyggnad.

  webdesign by cute-emz.com